مصالح دگرگونی احوال را خودمان باید تهیه کنیم/ دستی که بت شکن نباشد دست نیست

آیت الله عبدالله جوادی آملی
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: وقتی می گوییم یا مقلب القلوب و الابصار، این زیر و رو کردن نیاز به ابزار و مصالح دارد. خدا فرموده ما ساختار اولیه شما را با طهارت آفریدیم ولی شما آن را به هم زدید حال اگر می خواهید دوباره آن را برایتان بسازم مصالح ساختمانی آن را که توبه، عبادت و خدمت به مردم است بیاورید.

حضرت آیت الله جوادی آملی  در آخرین جلسه درس خارج فقه خود در سال ۹۲ به بیان نکاتی اخلاقی پرداخت و گفت: پیامبر(ص) سفارش کرده که برخی ذکر ها را زیاد بگوییم. یکی از این اذکار دعای «الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا» و دیگری دعای «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک» است.

وی ادامه داد: ما هر چه می کشیم از خودخواهی و غرور است. نفس ما امیری دارد که ما را به زشتی دعوت می کند و اماره به سوء است عزل کردن این امیر و جایگزین کردن امیر خوبی جای آن جان کندن می خواهد چون نوعی جنگ است مانند این که ما نظام سلطه را برداشتیم و نظام اسلامی را جایگزین آن کردیم.

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: ما گرفتار یک نظام سلطه درونی هستیم لکن کسی را می خواهیم که امار به حسن باشد و آن عقل و فطرت است. برای برداشتن این امیر به بدی و جایگزین کردن عقل و فطرت نیازمند جهاد هستیم که کار آسانی نیست برای همین در همه مراحل باید دعای «الهی لاتکلنی الی نفسی…» را زیاد بخوانیم.

وی با اشاره به این که در مبارزه با نفس اگر تنها باشیم پیروز نخواهیم شد گفت: راز این که گفته اند «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک» را زیاد بگویید همین است چون دفاع مقدس ۸ ساله بود ولی این جهاد نفس ۸۰ ساله است چرا که ما دشمنی داریم که معادل ندارد.

استاد اخلاق حوزه علمیه اظهار داشت: خیلی ها در هند و جاهای دیگر با مار و عقرب های سمی که با یک اشاره جان آدمی را به مخاطره می اندازند زندگی می کنند پس این مار و عقرب ها با انسان کنار می آیند ولی آنی که با انسان کنار نمی آید نفس و ابلیس است.

وی ادامه داد: ابلیس تا آخر عمر از انسان سواری می خواهد و می توان گفت مظهر لیس کمثله شیء در اضلال است. در تفسیر این جمله که «اعدا عدوک نفسک» گفته اند اگر جلوی سگی که پارس و حمله می کند مقداری گوشت بیندازید به اندازه خوردن همین تکه گوشت با شما کاری ندارد ولی ابلیس اینگونه نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: وقتی می گوییم یا مقلب القلوب و الابصار، این زیر و رو کردن نیاز به ابزار و مصالحی دارد که خداوند آن را به ما معرفی کرده است. خدا فرموده ما ساختار اولیه شما را با طهارت و طیب آفریدیم ولی شما آن را به هم زدید حال اگر می خواهید دوباره آن را برایتان بسازم مصالح ساختمانی آن را که عبارت است از توبه، عبادت، خدمت به مردم و … بیاورید.
وی با اشاره به این که دعای «یا مقلب القلوب» اختصاصی به تحویل سال ندارد و در همه حال ها و زمان ها باید خوانده شود گفت: این که از خدا می خواهیم ابصار ما را هم زیر و رو کند به این دلیل است که انسان چشم دارد ولی نمی بیند. البته این فراز از دعا تمثیل است و شامل دست و پا و دیگر اعضا هم می شود.

وی ادامه داد: ما در اطراف خودمان انسان بی دست و پا کم می بینیم ولی خدا می گوید انسان های با دست و پا خیلی کم هستند چرا که دستی که نتواند خدمت کند، تولید علم کند و از دیگران دستگیری کند دست نیست. خداوند می گوید ابراهیم دارای دست است چون دستی که تبر به دست نگیرد و بت نشکند دست نیست. می فرماید ابراهیم چشم دارد چون با آن به توحید رسید. خدا با فراز «اولی الایدی و الابصار» از ابراهیم تعریف می کند و ما هم چنین اعضا و حال و احوالی را از خدا می خواهیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = 3