حفاظت شده: آیت الله مکارم شیرازی : اسلام بر تفکر و قیام و اقدام توام با تفکر تاکید می کند/برخی مسائل فقط در تفکر حل می شود/ این کار شما یک جهاد واقعا بزرگ است.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: