تمرکز حوزه ها به تفکر کلان / روی هویت جامعه و نظام تمرکز کنیم .

آیت الله جوادی آملی
 
 حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه ها را به تفکر در سطح کلان و جامع راهنمایی کرد و گفت: تمرکز حوزه ها به تفکر کلان باعث می شود که ما روی هویت جامعه و نظام تمرکز کنیم و خلأ حوزه نجف را جبران و رسالت اصلی خود را ادامه دهد.

 


 


نظرات بسته هستند