امر به معروف و نهی از منکر بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی و جناحی نیست

مرویان حسینی

 مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان این که باید سعی شود که زبان در امر به معروف و نهی از منکر مهربانانه باشد و امر به معروف و نهی از منکر بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی افراد و جناحی محسوب نشود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر می تواند گره های ناگشوده فراوانی را از بستر فرهنگ جامعه و نیازمندی های ما بگشاید.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، در شرایط امروز با توجه به فاصله ناخودآگاه جامعه ازارزش های اجتماعی واز سویی حساسیت های زندگی اجتماعی، توجه به مقوله واجب امر به معروف و نهی ازمنکر بیش از پیش احساس می شود تا جایی که مجلس شورای اسلامی نیز در این روزها نسبت به قانونی شدن این فریضه الهی اصرار و پافشاری کرده است، به همین بهانه پای صحبت حجت الاسلام محمود مرویان حسینی، مدیر کل تبلیغات  اسلامی خراسان رضوی می نشینیم؛

 

رسا ـ امر به معروف و نهی از منکر به چه معناست؟

معروف به خیر و خوبی گفته می شود که جزو احکام شرع باشد،عقل و عرف متدینین آن را یک وظیفه اجتماعی بداند و منکربه زشتی گفته می شود که توسط شرع، عقل و عرف متدینین ناپسند بودن آن به صراحت معلوم باشد بنابراین به واسطه تأثیرگذاری اجتماع بر فکر و رفتار آحاد جامعه چنانچه معروفی که باید در عرصه اجتماع وجود داشته باشد و ترک شده باشد باید امر به آن کرد  تا این نیاز و بایستگی در عرصه جامعه فراهم شود و اگرحرامی یا زشتی در جامعه ایجاد شده باشد بایستی همگان نهی از آن رفتار آن ناپسند را انجام دهند تا عواقب منفی آن دامنگیر جامعه نباشد از این نظر امر به معروف و نهی از منکر یک نظارت همگانی بر سالم  سازی فضای جامعه اسلامی است که طبعا در فکر، اندیشه و رفتار تک تک افراد تأثیرمهمی دارد.

 

رسا ـ چرا اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر نیاز به ضمانت اجرایی دارد؟ آیا زمینه سازی برای قانونمندشدن این فریضه در جامعه صورت گرفته است؟

از آنجا که فرهنگ اجتماعی بر ساختارهای فردی تأثیر شگرفی دارد و جامعه با ابزارتبلیغات، فضاسازی و رفتار عمومی نماینگر فرهنگ عمومی مردم است و در تعلیم و تربیت مثبت یا منفی جامعه موثر است بنابراین باید مقوله امر به معروف و نهی از منکر جدی گرفته شود و برای این که این اتفاق به صورت عملی محقق شود این فریضه الهی یک ضمانت اجرایی می خواهد و این ضمانتش در فرهنگ اسلامی بخشی از آن وظیفه مندی و تکلیف گرایی است که آحاد جامعه باید نسبت به آن داشته باشند که این امر به معروف و نهی از منکر خواسته مؤکد خدای متعال است و به ارزش های دینی باید پایبند باشند و داشتن ضمانت اجرایی سبب انگیزه درونی برای انجام این امرمی شود  و از طرفی به این دلیل که امربه معروف و نهی از منکر در سالم سازی محیط، اصلاح رفتارهای عمومی و درساماندهی فرهنگ اجتماعی تأثیر فراوانی دارد که هرگز  نمی توان جای آن را با رفتارهای فردی پر کرد، این عامل هم موجب احساس مسؤولیت افراد و نظارت اجتماعی بر رفتار افراد می شود و این حقیقت را جامعه باور


نظرات بسته هستند