اسلام مخالف انزوا و دل بستن به دنیا است

کارشناس مذهبی با بیان این که دین اسلام چگونگی زندگی کردن را به ما می آموزد، گفت: دین اسلام مخالف انزوا و ترک دنیا است اما وابستگی و دل بستگی به دنیا را نیز نکوهش می کند.

حجت الاسلام محمد جواد نظافت، کارشناس دینی، در مکتب نرجس با بیان این که هیچ انسان عاقلی به دنیا دل نمی بندد، گفت: خوبی این دنیا به شرطی است که به آن دل نبندیم و ما را از دیگر نعمت های خداوند باز ندارد.

وی افزود: پول، قدرت، ثروت و شهرت که از جلوه های دنیوی است که آرامش موقتی ایجاد می کند و برخی از افراد با نعمت ها و فرصت های دنیوی در آرامش هستند در حالی که دنیا در حال تغییر تحول است و آن ها گذرا هستند.

حجت الاسلام نظافت با اشاره به تعبیر امیرمومنان(ع) از تقسیم بندی دنیا، اظهار کرد: امیرالمومنین دنیا را به دنیای بلاغ و کفاف و دنیای ثروت تقسیم می کند و دنیای بلاغ را بهتر از دنیای ثروت بیان می کند چون قانون عالم است که هر چه ثروت بیشتر باشد انسان فقیر تر می شود، عطش دارایی از بین نمی رود و نیاز بیشتر می شود.

این کارشناس دینی خاطرنشان کرد: آن مقدار از دارایی که نیاز را برآورده کند، مطلوب است اما در جامعه ایمانی دیده شده است که مصرف زدگی از افتخارات است.

وی با اشاره به این کلام خداوند به پیامبر(ص)  که می فرماید: «به نعمت هایی که به دیگران داده شده است خیره خیره نگاه نکنید.» گفت: اگر با چشم عبرت نگریسته شود اثر منفی ندارد.

حجت الاسلام نظافت با بیان این که دین اسلام چگونگی زندگی کردن را به ما می آموزد، تصریح کرد: دین اسلام مخالف انزوا و ترک دنیا است اما وابستگی و دل بستگی به دنیا را نیز نکوهش می کند.

این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: در دلبستگی های دنیا آرامش و لذتی وجود ندارد و نیز عزت ظاهری نباید برای انسان بت شود بلکه باید تمرین کرد تا آن ها را رها کنیم.

وی ادامه داد: گاهی دلبسته دنیا هستیم و گاهی نیز شخصیت به تفاخر وابسته است که اگر انسان چیزی برای عرضه نداشته باشد، احساس کمبود می کند و این دل بستگی ها برای انسان مشکل ساز می شود.

حجت الاسلام نظافت با بیان این که گناه و دلبستگی به دنیا انسان را سنگین می کند، اظهار کرد: برای سبک شدن زکات بدهید و بدین وسیله دلبستگی ها را کم کنید و از ویژگی های شهیدان کربلا نیز همین سبکی روح بود و باید از این فرصت استفاده کرد و از سبک زندگی حسینی درس بگیریم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = 11