نماینده زاویه دار با ولایت و انقلاب منفذ نفوذ دشمن به کشور است/ بی تفاوتی اکثریت دانشگاهیان، مهم ترین معضل فرهنگی در دانشگاه است

آیت الله علم الهدی
امام جمعه مشهد مقدس گفت: راه مزدور گیری دشمن از مجلس است چرا که وقتی نماینده ای به مجلس می آید در ریل نظام افتاده و از همان افراد وزیر و سفیر به وجود می آید؛ این افراد نه نماز نخوان هستند و نه فاسق، اما زمینه جذب شان زاویه دار بودن آن ها با رهبری است چرا که نقطه شاخص عداوت آمریکا رهبری بوده و هرکه با ایشان زاویه دارد بهترین نیرو برای مزدوری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در دیدار با مسؤولان بسیج دانشجویی، اعضای بسیج اساتید و مسؤولان نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه های مشهد، منفذ نفوذ دشمن را عناصر و انسان های زاویه دار با ولایت معرفی کرد و گفت: این را بدانید که آمریکا به دلیل هراس و نگرانی که دارد جاسوس وارد این کشور نمی کند چرا که مچ او را می گیرند و مانند قضیه جیسون رضاییان می شود که حاضرند چند نفر بدهند اما او را پس بگیرند اما مسؤولان امنیتی و قضایی ما راضی نمی شوند.

امام جمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در تاریخ به ما نشان داده اند که تمام جاسوس گیری و مزدور گیری انگلیس از مجلس شورای ملی بوده؛ نه این که مزدور را وارد مجلس کنند بلکه از مجلسی ها برای خود مزدور می گرفتند؛ نمونه آن وثوق الدوله است که پس از نمایندگی مجلس نخست وزیر احمدشاه شد و قرار داد ۱۹۱۹ را بدون آوردن به مجلس پذیرفته و اجرا کرد؛ قراردادی که رسما تصریح می کرد چون ما کشوری عقب افتاده و فاقد تجهیزات علمی هستیم، باید وابسته به قدرتی شویم و چون قدرتی بزرگتر از بریتانیا وجود ندارد، در تمام مسائل سیاسی و امنیتی و … وابسته به انگلیس شویم.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: راه مزدور گیری دشمن از مجلس است چرا که وقتی نماینده ای به مجلس می آید در ریل نظام افتاده و از همان افراد وزیر و سفیر به وجود می آید؛ این افراد نه نماز نخوان هستند و نه فاسق، اما زمینه جذب شان زاویه دار بودن آن ها با رهبری است چرا که نقطه شاخص عداوت آمریکا رهبری بوده و هرکه با ایشان زاویه دارد بهترین نیرو برای مزدوری است.

وی تأکید کرد: در این انتخابات به جای این که به جان هم بیفتیم و سر لیست ها بحث کنیم، باید تلاش کنیم آدم زاویه دار با رهبری به مجلس نرود؛ سمت جریان ها نرویم که دانشگاه فضای درگیری جریان ها شود بلکه باید پایداری کنید که فرد زاویه دار با رهبری وارد نشود.

مدیریت فرهنگی دانشگاه ها موفق نبوده است

وی به مسأله ضعف مدیریت جریان فرهنگی در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در مسأله دانشگاه و فعالیت های اجتماعی آن، این مسأله برای بعضی از مدیران، مسؤولان و اساتید مبهم مانده که رسالت حفاظت، نگهبانی و مدیریت فضای اجتماعی دانشگاه به عهده چه کسی است یا به تعبیری مسئولیت فرهنگی آن را چه کسی باید عهده دار شود.

وی افزود: زمانی که بنده در دانشگاه امام صادق(ع) بودم، دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر علوم بودند و می گفتند «هنوز مشخص نیست که مدیریت فرهنگی دانشگاه با رییس آن است یا نهاد نمایندگی رهبری»؛ امروز هم یکی از دلایل به هم ریختگی فضای فرهنگی دانشگاه این است که این مدیریت مشخص نیست.

امام جمعه مشهد مقدس با انتقاد از مدیریت غیر واحد فضای فرهنگی دانشگاه ها خاطرنشان کرد: اگر دو مسؤول از دو مجموعه بخواهند مدیریت مجموعه ای مانند دانشگاه را بر عهده داشته باشند، این مسئولیت لوث شده و نتیجه نخواهد داد.

آیت الله علم الهدی به اشتباه مدیران وزارت علوم در تأسیس معاونت فرهنگی برای دانشگاه ها اشاره و اظهار کرد: همان زمانی که مسأله تعریف معاونت فرهنگی برای دانشگاه ها راه افتاد، بنده اعتراض کردم که اشتباه شما در این است که فکر می کنید دانشجویان جوانان خامی هستند که باید از نظر فرهنگی مدیریت شوند در حالی که مدیران فرهنگی دانشگاه، دانشجویان هستند و جریان اجتماعی دانشگاه باید به دست دانشجو و استاد مدیریت شود.

وی با تصریح بر این که مدیریت جریان فرهنگی دانشگاه نه وظیفه نهاد نمایندگی رهبری است و نه وظیفه مدیریت دانشگاه، به تبیین شیوه صحیح اجرای این مهم پرداخت و گفت: اگر مدیریت دانشگاه بخواهد در حوزه فرهنگ فعال شده یا نهاد نمایندگی رهبری مسؤولیت را عهده دار شود، مسائل فرهنگی دانشگاه فرمایشی شده و چیزی که به عنوان جریان دستوری راه بیفتد، کاربرد نخواهد داشت.

امام جمعه مشهد مقدس تأکید کرد: اشتباه ما این است که دانشگاه را با پرورش گاه اشتباه گرفته و محیط دانشگاه را محیط تربیتی

می دانیم.

آیت الله علم الهدی در ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی دانشگاه ها یادآور شد: امروز می بینیم حوزه مدیریت معاونت فرهنگی هیچ وقت در هدایت جریان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه موفق نبوده است؛ البته امکانات کم و زیادی را توزیع کرده و توانسته تدارکات کار فرهنگی را فراهم کند اما به عنوان یک مجری اثرگذار، موفق نبوده است؛ نهاد نمایندگی رهبری نیز مسؤولیت اجرای منویات رهبری در دانشگاه را به عهده دارد، نه مسؤولیت یک جریان مدیریتی.

رشد دانشگاه در گرو مدیریت جریان فرهنگی توسط اساتید و دانشجویان است

وی ضمن تأکید مجدد بر رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گرو مدیریت دانشجویان و اساتید بر این جریان است، افزود: تعبیر رهبر معظم انقلاب برای دانشجویان، افسر جوان مقابله با جنگ نرم است و افسری مقامی است که در عرصه پیکار پیش برنده بوده و نمی توان گفت جریانی باید او را از نظر فرهنگی اداره کند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این شبهه که «اگر مدیریت فرهنگی دانشگاه در اختیار دانشجویان و اساتید باشد، به دلیل تشتت آرای این اقشار مدیریت واحدی برقرار نخواهد شد»، خاطرنشان کرد: این مسأله هم مانند محور علمی دانشگاه است؛ همانطور که دانشگاه از نظر علم و فناوری پویا بوده و محل تضارب آرا است، در محور فرهنگی و اجتماعی هم باید به همین شکل باشد؛ فضای تضارب جریان ها و ایده ها باید وجود داشته باشد تا در نتیجه آن دانشگاه از نظر فرهنگی رشد کرده و در یک پویایی پیش برود.

بی تفاوتی اکثریت دانشگاهیان، مهم ترین معضل فرهنگی است

آیت الله علم الهدی در ادامه به برشماری مهم ترین معضلات فرهنگی دانشگاه ها پرداخت و گفت: مشکلی که امروز عمدتا در دانشگاه های مشهد دیده می شود، وجود جریان اکثریت قوی و نیرومند از عناصر و عوامل بی تفاوت در مسائل اجتماعی و فرهنگی است که این مسأله در دانشگاه های مادر مشهد یعنی فردوسی، علوم پزشکی، آزاد و پیام نور مشهود است.

وی در تشریح بیشتر این معضل فرهنگی تصریح کرد: اگر مجموع جریان های متسلق دانشگاه اعم از اساتید و دانشجویان را در مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روی هم بریزند، از نظر عددی بیشتر از ۱۵ درصد جمعیت دانشجویان نیستند، یعنی ۸۵ درصد دانشگاه جمعیت دانشگاه های ما بی تفاوت بوده و آن کسانی که پای هنجارها و ارزشها ایستاده و در جهت مقابل جریان ضد ارزش و ناهنجار فرهنگی و سیاسی کار می کنند، بیش از ۱۵ درصد نیستند.

امام جمعه مشهد مقدس افزود: مشکل ما این نیست که در دانشگاه چه تعداد طرفدار جریان مثبت هستند و چه تعداد طرفدار جریان منفی؛ مهم این است که عمده دانشگاهیان بی تفاوتند و به عقیده بنده این کثرت بی تفاوتی یک آسیب بزرگی است که جلوی رشد فرهنگی و اجتماعی را می گیرد.

آیت الله علم الهدی یادآور شد: اگر قبول کردیم که مدیر فرهنگی دانشگاه اساتید و دانشجویان هستند و جریان فرهنگی دانشگاه باید با مدیریت آن ها جلو برود، هدایت گری به دست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری انجام شده و تدارکات نیز توسط مدیریت دانشگاه تأمین شود، این اتفاق یکی از عوامل رشد، پیشرفت و تعالی دانشگاه ها در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

انگیزه نیروهای متدین فرهنگی بیش از جریان مقابل آن ها است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قدرت تأثیرگذاری بالای فعالان ارزشی جریان دانشجویی اشاره کرد و گفت: نیروهای متدین ما از نظر انگیزه در برابر ضد ارزشی ها قوی تر و مقاوم تر هستند چرا که عنصر ضد ارزش مقاومتش تا مرز شکم و شهوت است و تا مرزی ایستادگی می کند که خودش از شهوت و شکم آباد برخوردار باشد اما نیروی ارزشی ما تا پای جان خود می ایستد چرا که معتقد به دین، معاد و آخرت است و در راه خدا مقاومت می کند، از همین رو در عرصه توسعه ارزش ها نیروهای متدین قوی تر و جلوتر هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری عقب نشینی های جریان متعهد دانشجویی را نتیجه ضعف های درونی آن دانست و تأکید کرد: اگر نیروهای متدین در فضایی موفق نشده و به عقب رانده شدند، حتما دارای مشکلی در درون خود هستند و این مسأله که می گویند «به خاطر مخالفت های بیرونی موفق نشده ایم»، این یک عذر ناپذیرفتنی است چرا که میدان، میدانی است که شما از رقیب خود خیلی بالاترید.

آیت الله علم الهدی به بیان مصداقی از برتری جریان متعهد به اسلام در برابر جریان های غیر متعهد پرداخت و اظهار کرد: شاهد زنده این عرض بنده، کربلا است که در یک طرف آن جبهه، ۱۲۰ هزار نفر صف بسته بودند و در طرف دیگر، ۷۲ یا نهایتا ۱۲۰ نفر که اگر لشکر دشمن بر سر آن ها می ریختند، واقعه عاشورا در حالت عادی بیش از ۵ الی ۱۰ دقیقه طول نمی کشید اما این جنگ از طلوع آفتاب تا عصر روز عاشورا ادامه پیدا کرد و برای دشمن فرسایشی شد و حداقل تلفات دشمن در این جنگ ۵ هزار نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت این دو لشکر در مرز فعالیت های آن ها بود؛ مرز دشمنان شکم و شهوت بود، یعنی به دنبال زندگی امن و امان و راحت در سایه قدرت یزیدی بودند اما طرف مقابل آمدند خود را فدای دین کنند، پس اگر جریان دین مدار احساس کردند که عقب مانده اند، اشکال را در خودشان ببینند چرا که اگر دنبال آسیب شناسی در عوامل دیگر رفته و به تدارکات و امکانات بپردازند، این فرافکنی است؛ وقتی برای احیای دین خدا در این عرصه آمدیم طبیعتا تا پای جان می ایستیم.

مذاکرات هسته ای امکان نفوذ دشمن را فراهم کرد

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون مسأله «نفوذ دشمنان» به عنوان یک خطر قطعی، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب این عنوان در کلام امام(ره) و بیان رهبر معظم انقلاب به عنوان یک خطر معرفی نشده بود و این یعنی موقعیت فعلی ما اقتضای خطر «نفوذ» دارد.

آیت الله علم الهدی با بیان این که در جریان مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ ، به هر حال دشمن قدرت نفوذ در کشور را پیدا کرد، افزود: با توجه به این که در جریان این مذاکرات تقابل ما با آمریکا کمی کمرنگ شد، طبیعتا آن ها به سمت ما راه پیدا کرده اند، نه ما به سمت آنها.

وی در ادامه تحلیل خود یادآور شد: اگر ما در نتیجه این مذاکرات فضای آرام و امنی در رسانه ها پیدا کرده و آن ها را به خدمت خود می آوردیم تا انقلاب صادر شود، می توانستیم بگوییم ما نفوذ کرده ایم اما امروز چنین اتفاقی نیفتاده و دولتی های ما هم چنین ادعایی ندارند که در رسانه ها، مجامع جهانی و دستگاه های بین المللی نفوذ کرده ایم تا اهداف خود و انقلاب مان را به رخ دنیا بکشیم؛ حداکثر می گویند بینش مردم دنیا نسبت به ما عوض شده و ایران هراسی کم شده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ما روی برجام دیگر بحثی نداریم چرا که فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه قول فصل بود؛ حرف ما این است که در نتایج همه این مذاکرات، رویارویی طرفین کمرنگ تر شده و دشمنی ما با آن ها زیر لایه خاکی قرار گرفته است، در نتیجه مجالی برای نفوذ دشمن فراهم شده که رهبری آن را به عنوان یک خطر اعلام کردند.

استحاله اسلام و انقلاب، هدف آمریکا از نفوذ در کشور است

آیت الله علم الهدی افزود: آقایان می گویند «به تمام هیات های اقتصادی خارجی که وارد کشور می شوند، می گوییم که ارتباطات اقتصادی ما با شما فقط برای تولید کار، اشتغال و سرمایه گذاری بوده و محصول آن هم برای استفاده طرفین صادر می شود» و این را راه اقتصادی دولت قرار داده اند؛ اما آیا واقعا دشمنان می خواهند بازار و منابع تولید ما را گرفته و منابع طبیعی ما را در اختیار خود قرار دهند؟

وی خاطرنشان کرد: آمریکا برای هیچ کدام از این مسائل نمی خواهد در کشور ما نفوذ کند؛ نه جیب گشادی برای پول ما باز کرده، نه فضای بازی را برای نیروی انسانی ما فراهم کرده و نه به نفت ما چشم دارد، بلکه می خواهد برای استحاله انقلاب در کشور نفوذ کند چرا که انقلاب اسلامی سنگی بر سر راه آن ها در مسیر جهان خواری است و حرکت آن ها را در دنیا دچار دست انداز کرده است، از همین رو باید انقلاب را نابود کرده و فضای ضداستکباری موجود در جهان را با نابودی این انقلاب حل کنند.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: سیدالشهدا(ع) هنگام قیام خود فرمودند «اسلام دچار استحاله شده است»، یعنی اسلامی که سر نیم متر پارچه در تقسیم بیت المال محاسبه داشت، به جایی رسیده بود که پس از ۲۰ سال از رحلت پیامبر(ص)، خلیفه مسلمانان دخترش را عروس کرده و صدهزار مثقال طلا از بیت المال را به عنوان رونمایی به داماد خود می دهد، تا جایی که خزانه دار کلید خزانه را جلوی عثمان انداخت و گفت «من خزانه دار اموال مسلمین هستم یا خزانه دار اموال تو؟»

آیت الله علم الهدی با اشاره به این که امام حسین(ع) از دل جنگ سخت، جنگ نرم بیرون آورده و در آن جنگ دشمن را شکست دادند، اظهار کرد: اگر چنین کاری صورت نمی گرفت، اسلام از بین رفته بود؛ امروز هم دشمنان به دنبال استحاله انقلاب هستند، یعنی اسم نظام باقی بماند اما معیار های آمریکایی بر همه چیز مسلط شود.


اخبار مرتبط

 • روحانیت نباید در مقابل مردم ژست حکومتی به خود بگیرد
 • مشکلات اقتصادی؛ نتیجه روی کارآمدن افراد نالایق
 • مسؤولان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کنند
 • آیت‌الله مصباح الگویی برای جامعه طلبگی و دینی است
 • خواص بی بصیرت؛ قصه پر غصه دیروز و امروز
 • آیت الله یزدی از نیروهای پا به کار انقلاب بود
 • امام رضا دین را از نابودی و اسلام را از انحراف نجات دادند
 • لزوم الگوگیری مسلمانان از سیره رسول‌الله در مبارزه با مستکبران
 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  + 1 = 7