قدرت نظامی و هوشمندی سیاسی کشور را از گزند دشمن حفظ می کند

1/ آیت الله جوادی آملی
حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به این که قدرت نظامی و هوشمندی سیاسی است گزند حمله بیگانگان حفظ می کند، گفت: بنابراین باید هردو را تقویت کرد و در غیر این صورت امکان دارد که کشور آسیب ببیند.

حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی در همایش مقدماتی پدافند غیر عامل در آموزه های دینی با نگاه به آیه نفی سبیل در یک پیام تصویری بیان داشت: برنامه های دینی از مراحل ضعیف آغاز می شوند و به مراحل میانی و عالی می رسند؛ این که گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو نشان می دهد آیات الهی که به صورت قرآن بروز می کنند دارای درجه هستند.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: آیه نفی سبیل از مراحل نخست و میانی است؛ گرچه حکم در این آیه به صورت خبری آمده است اما داعی انشاء دارد یعنی این که کافر چنین قدرتی ندارد و مسلمان نباید خود را در جریان کافر قرار دهند.

وی اضافه کرد: در این جریان، کافر به دلیل این که اعتقادی به اصول ندارد به آن عملی نمی کند بنا بر این گرچه حکم در آیه نفی سبیل به کافران تعلق گرفته است اما مخاطب آن مسلمانان هستند.

حضرت آیت  الله جوادی آملی خاطرنشان ساخت: آیه نفی سبیل بیان می کند که کافران را بر مسلمانان مسلط نکرده است و بیان نمی کند که مسلمانان را بر کفار مسلط کرده است که این مرحله ابتدایی است گرچه در مرحله نهایی بیان می کند این هدف به نتیجه خواهد رسید.

وی با تصریح بر این که اگر امر غایب در این آیه به صورت حاضر باشد مخاطبان آن مسلمانان هستند، گفت: در این صورت آیه به مسلمانان بیان می کند به قدری نفوذ ناپذیر باشید که بیگانگان نسبت به شما احساس قدرت نکنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان امام علی(ع) بیان داشت: مرحله بعدی آن است که امام علی(ع) بیان می کند سنگ ستم را از هر راهی که آمد برگردانید؛ هشت سال دفاع مقدس از این دسته بوده است و سنگ ستم را برگرداند.

وی ادامه داد: امام علی(ع) در این زمینه در جایی دیگر بیان می کند ظلم و ستم را جز جامعه ذلیل و فرومایه احدی تحمل نمی کند و چون مومنین به جامعه ایمانی و اسلامی عزیز هستند هرگز ستم پذیر نخواهند بود، این سخن نشان می دهد جامعه ایمانی باید به قدری قوی باشد که سلطه را کنار بزند.

این مفسر قرآن کریم اضافه کرد: بیان امام علی(ع) در روایت دوم قوی تر از روایت نخست است که ناظر به دفاع است اما در روایت دوم امام بیان می کند به قدری قوی باشید که بیگانه سنگ را به طرف شما پرتاب نکند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: دو نکته ای که امروز کشور را از گزند حمله بیگانگان حفظ می کند قدرت نظامی و هوشمندی سیاسی است بنابراین باید هردو را تقویت کرد و در غیر این صورت امکان دارد که کشور آسیب بیند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = 10