ویژه نامه تبلیغی ایام دهه آخر صفر در پایگاه اطلاع رسانی اتاق فکر تبلیغ قرار گرفت.