جایگاه امامت در اندیشه نبوی

میلاد پیامبر اکرم(ص)
مسؤول ستاد مردمی دهه مهدویت خراسان رضوی درباره امامت در اندیشه نبوی، گفت: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند علم و فهم امامان دوازده‌گانه، همان علم و برداشت من است و همان علمی که خداوند در اختیار من قرار داده است، همان علم را هم در اختیار امامان دوازده گانه قرار داده است.

حجت الاسلام رضا علی عزیزی، مسؤول ستاد مردمی دهه مهدویت خراسان رضوی، درباره امامت در اندیشه نبوی  گفت: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند علم و فهم امامان دوازده گانه، همان علم و برداشت من است و همان علمی که خداوند در اختیار من قرار داده است همان علم را هم در اختیار امامان دوازده گانه قرار داده است.

وی در ادامه سخن پیامبر(ص) درباره امامان دوازده‌گانه افزود: همان فهمی که من از قرآن کریم دارم اینها هم دارند چرا که اعطاء کننده یکی است  وعلمی که نزد ائمه اطهار هست با علم پیامبر اکرم(ص) و یا امیرالمومنین و یا دیگر ائمه فرقی نمی‌کند.

تفاوت های نبوت و امامت

استاد حوزه علمیه مشهد درادامه درباره تفاوت نبوت و امامت بیان داشت: یکی از مهمترین تفاوت ها اینست که به دلیل این که نبوت یک مقطع خاصی از آن مسؤولیتی است که بناست که انجام بشود و تفاوت دیگر نبوت و امامت در اینست که خداوند متعال به نبی مستقیما سخنش را بیان می‌کند.

وی ادامه داد: خداوند قدرت فهم و علم بهره مندی از این کلام را به پیغمبر(ص) می دهد که پیامبر از این قرآن و رحلی که به او شده است ابعاد سعات را برای جامعه بشری تبیین می کند و امام دیگر نیاز به وحی ندارد که خداوند بر او وحی کند و به هیچ یک از ائمه ما وحی نمی شود بلکه همان منبعی که در اختیار پیامبر ما هست که بحث قرآن و اندیشه های نبی مکرم اسلام هست اینها را دارند.

ابزار هدایت پیامبراکرم(ص) با ائمه اطهار مشترک است

مسؤول سابق اداره پاسخگویی به سؤالات دینی با بیان این که ابزار هدایت پیامبراکرم(ص) با ائمه اطهار مشترک است، بیان داشت: این ابزار مشترک همان فهم قرآن است اگر ما قرآن را به درستی بفهمیم و درک کنیم قرآن ما را بر سر سفره اهل بیت(ع) می نشاند و اگر اهل بیت(ع) را هم به درستی بشناسیم آنها هم ما را بر سر سفره قرآن می نشانند و اینها با یکدیگر کامل می شوند.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند علم و فهم من را خداوند به امامان دوازده گانه داده اند پس اگر ما امروز به سراغ حضرت علی(ع) می رویم و از او درخواست کمک می کنیم و علم و دانش و فهم می خواهیم این همان برداشت و فهم پیامبر اکرم (ص) است که امام رضا(ع) هم دارد و این گونه نیست که اگر سراغ امام رضا(ع) برویم پیامبر را کنار گذاشته ایم این حرف خود پیامبر بزرگوار اسلام است که خداوند علم و فهم من را به امامان دوازده گانه داداه است.

سیره حضرت رضا در اندیشه نبوی از امامت تا شهادت

کارشناس علوم قرآنی  درادامه درباره سیره حضرت رضا(ع) در اندیشه نبوی از امامت تا شهادت اظهار کرد:  یک سری زیرساخت ها برای وقوع یک جریان یا شکل گیری شخصیت یا فرد وجود دارد که در سیره شناسی مورد بررسی قرار می گیرد واگربخواهیم تاریخ زندگی امام رضا را بحث کنیم این بحث ها جایگاهی ندارد و مهمترین نقشش این است که وقتی به امام رضا می رسیم با یک پشتوانه قوی به این شخصیت نگاه می کنیم و این که پیامبر درباره امام رضا اشاره می کند که اگر این شناخت شکل بگیرد توجه و دقت ما و بهره مندی ما بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر کسی این جایگاه را برای امام رضا قائل نبود و این مقام و جایگاهی که پیامبر اکرم (ص) برای امام رضا (ع) تبیین کرده است منکر شود پیامبر می فرمایند این افراد از شفاعت من و رحمت الهی محروم می شوند.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر خراسان رضوی درادامه با اشاره به سخنان پیامبراکرم(ص) گفت: هیچ قوم و گروهی و جریانی نیست که من را درباره این دوازده نفر آزار و اذیت بدهد مگر این که شفاعت و رحمت من شامل حالش نخواهد شد.

شرط بهره مندی از برکات وجودی رحمت للعالمین معرفت امامان دوازده گانه است

وی ادامه داد: اگر ما بناست به عنوان یک فرد مسلمان از برکات وجودی رحمت للعالمین خداوند بهره مند شویم پیغمبر(ص) شرط گذاشته است و شرطش اینست که حقوق این دوازده نفر را ضایع نکنیم و جایگاهی که پیامبر برای اینها تبیین کرده  بشناسیم و تبیین کنیم و آن در زندگی ما شاخص باشد.اگر شما دنبال علم و دانش کامل و حقیقی هستید منبع این عالم امامان دوازده گانه هستند.

مسؤول سابق اداره پاسخگویی به سؤوالات دینی افزود: اگر امامان را منکر شویم سعادت ما به خطر می افتد و اگر کسی منکر جایگاه و مقام امام رضا(ع) بشود از رحمت و شفاعت نبی اکرم(ص) محروم خواهد بود.

وی با بیان این که باید به اندیشه های امام رضا(ع) توجه بیشتری کرد، اظهار داشت: در بین همه ائمه اطهار(ع) امام جعفر صادق به عنوان رییس مکتب جعفری لقب عالم آل محمد را به علی بن موسی الرضا دادند یعنی علم و دانش در سیره امام رضا جلوه بیشتری دارد.

شناخت مؤمن و منافق از نگاه پیامبر اکرم (ص)/ تشخیص مومنین حقیقی از مومنین مجازی مشکل است

استاد حوزه علمیه مشهد افزود: محبت امام رضا(ع) نشانه ایمان و بغض او نشانه منافق بودن فرد است، اگر بخواهیم از نگاه پیامبر اکرم(ص) مؤمنان و منافقان را بشناسیم، در دنیای امروز با توجه به ابزار و وسایل فراوانی که مطرح شده است تشخیص مؤمنان حقیقی از مؤمنان مجازی مشکل است.

وی ادامه داد: در دنیای امروز وقتی که کالایی در کارخانه‌ای تولید می‌شود، ان کارخانه شاخصه‌هایی مشخص می کند که براساس آن شاخصه ها ما می توانیم جنس های تقلبی که به نام کارخانه در بازار هست را تشخیص دهیم.

وی افزود:  پیامبراکرم(ص) این موضوع را پیش بینی کرده است و برای ما مطرح فرموده است که اگر می‌خواهید ببینید که در مسیر درست حرکت می کنید و یا مؤمنان مجازی و شبیه سازی شدند و به جامعه بشری معرفی شده اند برای این که دچار این انحرافات نشوید و تشخیص بدهید که در کجای این پازل سعادت قرار گرفته اید پیامبر فرمودند که یکی از این شاخصه ها حضرت رضا(ع) و امامان دوازه گانه هستند.

کارشناس علوم قرآنی اظهار کرد: انسان نمی تواند بدون حب و بغض باشد ساختاری که خداوند برای انسان قرار داده است این گونه است که انسان هایی که حداقل بعد مادی انسانی آنها کامل باشد خالی از حب  و بغض نیستند چرا که این دو لازمه یکدیگر هستند.

وی ادامه داد:  وقتی شما یک کالا را دوست دارید مثل اینست که به سمت او حرکت می کنید و از نقطه مقابل دور می شوید حب و بغض ملازم یکدیگر هستند و ما نمی توانیم اثبات کنیم که اهل بیت(ع)  را دوست داریم اما با دشمنان آنان کاری نداریم و نسبت به آنها ساکت هستیم چرا که سکوت معنایی ندارد.

محبت جریان و حرکت است / محبت شعاری کافی نیست

استاد حوزه علمیه مشهد بیان داشت: از این رو در برخی روایت تعبیر اینست که آیا دین جز محبت چیز دیگری هست؟ چرا که محبت یک جریان و حرکت است اهل بیت از آنجا که در مسیر حق هستند و از طرفی شاخصه حق هم هستند وقتی که ما در جهت آنها و به دنبال آنها حرکت کنیم به صورت طبیعی به حق نزدیک و از باطل دور می شویم.

وی ادامه داد: این که پیامبر(ص) اصرار دارند که قرآن و اهل بیت(ع) در کنار یکدیگر هستند به این خاطر هست که مسیرشان یکی است و محبت به اهل بیت(ع) به معنای نزدیک شدن به آنها است و از طرفی محبت شعاری کافی نیست.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر خراسان رضوی افزود: امام صادق(ع) می فرمایند برخی دروغ می گویند که ادعای دوست داشتن یک فرد را دارند ولی برخلاف دستورات او عمل می کنند چرا که لازمه  محبت اطاعت است و لازمه محبت حرکت در مسیر خاصه محبوب است.

کسانی که اهل بیت(ع) را دشمن دارند شاخصه نفاقند و از همان جنس مؤمنان مجازی  

وی درادامه با اشاره به سخنان پیامبر اکرم(ص) درباره محبت گفت:اهل بیت(ع) شاخصه ایمان هستند و کسانی که اهل بیت را دوست دارند اینها مؤمن هستند و کسانی که اهل بیت(ع) را دشمن دارند شاخصه نفاق هستند و از همان جنس مؤمنان مجازی هستند که امروز هم در جامعه کم نیستند.

وی ادامه داد: البته موضوع محبت عام است و اهل بیت شاخص هستند و برخی از جریانات دست نشانده که توسط استعمارگران مدیریت شدند و یا از مسیر خودشان منحرف شدند آنها به این آسیب و بلا دچار شدند که محبت اهل بیت(ع) را ندارند و با آنها به دشمنی برخاسته اند.

کارشناس غلوم قرآنی اظهار کرد: امام رضا(ع)  به عنوان حجت و نماینده خدا و نشانه بزرگ الهی در میان بندگان خداوند مطرح بوده و هست و ایشان علمدار توحید و خداپرستی است واهل بیت عصمت و طهارت پرچمداران توحید و یگانه پرستی  و پرچمداران ارزش های الهی و انسانی در جامعه بشری هستند.

ائمه اطهار(ع) حجت ها و نشانه های بزرگ الهی در میان خلق هستند

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در اینجا می فرمانید اینها حجت ها و نشانه های بزرگ الهی در میان خلق هستند و حجت خدا یعنی در این دنیا زندگی کرده اند بدون این که به گناه آلوده شوند و در حق کسی ظلم کنند و در همین دنیا و با امکانات کمتر زندگی کرده اند و اینها روز قیامت دلایل خداوند تبارک و تعالی هستند که امامان دوازده گانه در همین دینا با همین امکانات مسیرخودشان را به درستی طی کرده اند.

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: اینها حجت های خداوند هستند و ما در زندگی خودمان اگر قرار است مسیری را طی کنیم باید مسیر این بزرگواران را طی کنیم و امام رضا(ع) یکی از این بزرگوارانی است که به عنوان حجت مطرح بودند و امروز هم به عنوان حجت خدا مطرح است.

مسؤول ستاد مردمی دهه مهدویت خراسان رضوی ادامه داد: امام رضا(ع) در وجود فرزند بزرگواراشان حضرت امام زمان (عج) حضور دارند و اندیشه های آن روز امام رضا(ع)  را امام زمان (عج) توسعه می دهند و دنبال می کنند.

وی اظهار کرد: این دوازده نفر حجج الهی در میان خلق هستند و وقتی موضوع خلق بیان می شود پیامبر اسلام جانشین خداوند در روی زمین و قائم مقام پیامبر(ص) امامان دوازده گانه هستندو یکی از آنها امام رضا (ع) هستند.

ائمه اطهارحجت مطلق هستند

استاد حوزه علمیه مشهد خاطرنشان کرد: حجیت اهل بیت (ع) بر همه مخلوقات حائز اهمیت است و گاهی از اوقات این تصور پیش می آید که اهل بیت(ع) رهبری و نقششان و محدوده کارکردشان در حوزه انسان وجن است اما سخن پیامبر(ص) به این موضوع تصریح دارند که ائمه اطهارحجت مطلق هستند و اینها بر همه موجوادت به غیر از ذات خداند متعال حجیت و ولایت دارند و اگر امروز ما توسل و تمسک و عنایت مان به این بزرگواران هست به این دلیل است که این جایگاهی است  که پیامبر اکرم (ص) برای آنها ترسیم کرده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که حجیت حضرت رضا(ع)  بر موجودات و مخلوقات قبل از خودشان چگونه قابل تعریف است؟ گفت: اینها در سلسله زمان هایی که حجج الهی حضور داشتند هر کدام در مقطع خودشان این نقش قائم مقامی را ایفا می کنند و امام رضا(ع) حجت برای موجودات قبل از خودشان نیستند.

مسؤول سابق اداره پاسخگویی به سؤالات دینی، ادامه داد: در آنجا که قبل از امام رضا(ع)، امام دیگر بوده است در آن برهه‌ای که امام رضا(ع) به عنوان امام مطرح می‌شوند در آنجا این نقش را دارند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 4 = 12