مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی:یعنی چینش دقیق اعضای گروه فرهنگی.ورودهرکس دریک فضای خاص،مناسب باتوانایی شخص.

هرم فرهنگی دشمن یالایهای که دشمن می تواندکارکند.لایه اول۱ :اسلام۲:شیعه وسنی۳:درون شیعه۴:جمهوری اسلامی.کارفرهنگی برای  هرمورد۱:اسلام هراسی برای مورد اول.بین مسلمانها شیعه هراسی برای مورد دوم.درموردسوم هرمسئله که بین شیعیان اختلافی است پررنگش میکنن تا اختلاف بین شیعه بیشتر شود.ود امادرموردجمهوری اسلامی بزرگ کردن اختلافات بین نظام وپررنگ کردن این اختلافها.می گویندغیرازاینکه در ایران باید به اختلاف ها دامن بزنیم .لایه دوم:بایدنقطهای قوت را هم شناسایی کنیم.۱:سبک زندگی را تغییرمی دهند.عملا الان زندگی هامون گرگی شده.فرهنگ ما را تغییر میدهند.زمان جنگ کمبود داشتیم ازکپین مون میزدیم براجبهه کمک می کردیم الان داریم انفاق نمیکنیم.فرهنگ اصیل اسلامی روازمون میگیرن کم کم عادی سازی میکنند.این اولش.۲:پیوندهای دینی،اعتقادهای دینی سستش می کنند۳:روابط خانوادگی روازبین می برند.فردامیگن اگه فلان کاررابکنی عموت فلان چیزرومیگه میگه به عموم ربطی نداره.بنیان خانواده رو گسستن.مذهبی را در بحث خانواده می زنن زمین.۴:ایجادفساد اخلاقی یعنی جامعه را به قدر ی آسیب پذیرمیکنندکه خیلی راحت بتوانند ضربه بزنند.فساداخلاقی ازمسائل جنسی  گرفته تاخودمحورکردن افرادیعنی فردفقط خودش روببینه.مابایدبرای اینکه کار فرهنگی کنیم ریشه ها را بشناسیم.اینها ریشها رومی زنند.مثلادربحث حجاب دوریشه داریم حیاءوغیرت.اینها باکم کردن حساسیتها ریشه ها رو می زنند.ما باید ریشه ها رودرست کنیم تا حساسیتها روزیاد کنیم با شناسایی ریشها وتقویت آنها.(کتاب راه نیرنگ مطالعه شود)

زمانی می توانیددرکار فرهنگی موفق باشید که مهندسی فرهنگی داشته باشید.۱:درمهندسی فرهنگی بدانید برنامه دشمن چیست۲:بدانیددشمن درچه لایهایی کارمیکند.نقشه ی دشمن را بخوانیم.درمهندسی فرهنگی بایداین لایها مدنظرقراربگیردتابتوانیم کارفرهنگی مناسب بکنیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + 8 =