ویژه نامه تبلیغی اربعین و ایام دهه آخر صفر در پایگاه اطلاع رسانی اتاق فکر تبلیغ قرار گرفت.