جامعه را قائمان بالعلم اداره می‌کنند/تولید و اشتغال می‌تواند فقر را از بین ببرد/ کمک به فقیر تمدن نیست/برخی عدد سیزده را نحس می‎دانند این جاهلیت مدرن است

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت عالم و قائم بالعلم بودن، گفت: جامعه را عقلا و علما اداره نمی‎کنند، بلکه جامعه را قائمان بالعلم و قائمان بالعقل اداره می‎کنند.

حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی، در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم گفت: سوره مبارکه طور در مکه نازل شد و عناصر محوریاش اصول دین است، بهانههای مشرکان را در معاد به صورت شبهات گوناگون ذکر میکند و هم بهانههای آنان را درباره وحی و نبوت و توحید ذکر میکند و این اصول سهگانه را مبرهن میکند، و دستاویزهای آنان را مشخص میکند، این مشرکان یکسان سخن نمیگفتند، برخی میگفتند این سحر است و برخی میگفتند این شعر است و برخی میگفتند این کهانت است و برخی که این معارف بلند را میدیدند میگفتند این جنون است،

وی افزود: جهال معرفتشناسی آنان وابسته به قبول و نکول گذشتگانشان بود، چیزی را میپذیرفتند که آبا و اجدادشان پذیرفته بود و چیزی را رد میکردند که آنان رد کرده بودند و آنها که محقق بودند و میگفتند خداوند هست و قادر مطلق است و از کار ما باخبر است، میگفتند اگر این کار ما بد بود، باید جلوی ما را میگرفت، قرآن کریم میفرماید چرا معیار قبول و نکول شما، تصدیق و تکذیب آنان است، اگر آنان برهانی داشتند، شما هم همان برهانتان را ارائه کنید، درباره گروهی دیگر هم که میگفتند چرا خداوند جلوی ما را نمیگیرد به آنان فرمود شما بین تکوین و تشریع خلط کردهاید، ذات اقدس اله قادر به کل شیء است اما تشریعا انسان را آزاد گذاشت تا آزادانه کاری را صورت بدهد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم درباره تفاوت میان فرد عاقل و عالم و فردی که قائم به عقل و قائم به علم است، اظهار کرد: جامعه را علما اداره نمیکنند، جامعه را عقلا اداره نمیکنند، جامعه را قائمان بالعلم اداره میکنند مثل امام خمینی(ره) جامعه را قائمان بالعدل اداره میکنند، وگرنه اینکه ما چند دور اصول و کفایه بگوییم جامعه را اداره نکردهایم، یک امامی میخواهد که قائم بالعلم و قائم بالعقل باشد، این «لقوم یعلمون» و «لقوم یعقلون» در قرآن بسیار کم آمده است.

وی افزود: ما قومی نداریم که نژادش عالم باشد و نژادش مؤمن و عاقل باشد، نداریم بلکه منظور قرآن قومی است که قائم به علم و قائم به عقل باشد، وجود مبارک حضرت مهدی(عج) چون قائم بالعدل است جهان را اصلاح میکند، چون قائم بالعلم و قائم بالعدل است.

مفسر برجسته قرآن کریم با قرائت آیه «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ»، خاطرنشان کرد: شما الان هر چه درباره استکبار و صهیونیست بگویید آنان قوم طاغی هستند، قوم یاغی هستند، آنان قومی هستند که قیام کردند برای طفیان، فرق میکند با کسی که اگر امکانات گیرش آمد طغیان بکند، اینها طاغی نیستند، بلکه قوم طاغی هستند، جنگهای جهانی اول و دوم را اینها راه انداختند، جنگهای نیابتی را اینها راه انداختند.

وی ادامه داد: این کارخانههای اسلحهسازی را اینها راه انداختند، هر روز دارند آدمکشی میکنند، کارخانههای ساختن سلاحهای کشتار جمعی اینها سهشیفته در حال کار کردن است، این قوم طاغی است، اینها قائم بالطغیان است، هر جا سخن از شر است، یا استکبار یا صهینویست هستند، این ۸۰ جنگ را اینها راه انداختند، کارشان این است، مثل قوم قریش یا بنیامیه نیست که از نظر شناسنامهای طاغی باشند، بلکه قائم به طغیان هستند

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه کمک به فقیر، مصداق تمدن نیست؛ اظهار داشت: در حقیقت، فقر را از بین بردن تمدن است نه فقط به فقرا کمک کردن. تولید و اشتغال می‌تواند فقر را از بین ببرد.

به گزارش خبرگزاری رسا، جمعی از مسؤولان کمیسیون های تخصصی دومین هفته «تمدن نوین اسلامی» با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کردند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این دیدار در سخنانی به تبیین ظرفیت‌های گسترده اسلام در تمدن سازی پرداخت و بیان داشت: دین به جز اسلام نیست و منظور از اسلام همان دینی است که خداوند از ابتدا در مقابل کفر و الحاد ترسیم کرده است که هم ثابت است و هم باقی، و هر تمدنی در جهان به وجود آمده از برکت همین اسلام پدید آمده است؛ تمدن یونان ریشه در پیام توحیدی حضرت ابراهیم دارد و دیگر تمدن‌های بشری نیز به همین صورت، ریشه خود را از معارف دینی گرفته اند.

وی ادامه داد: خداوند، به بشری که در ابتدا حتی نمی دانست چگونه مرده خود را دفن کند به وسیله کتاب و حکمت، معارف عقلی و نقلی آموخت و به این وسیله او را هدایت کرد. از طرف دیگر خداوند، بشر را به صورت لوح نانوشته خلق نکرده است بلکه سرمایه اولیه را به بشر داده و انبیاء را فرستاده تا آن را تکمیل و شکوفا سازند، پس انسان با ظرفیت مناسبی برای هدایت و ایجاد تمدن آفریده شده است.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: مطلب دیگر آن است که انسان نه تنها با دیگر انسانها، بلکه با کل جهان خلقت و هر آنچه در زمین و آسمان است در ارتباط است و تمدن اسلامی متوجه همه ارتباطات انسانی است چرا که ما تا پاسخ این سه پرسش را که «انسان چیست؟»، «جهان چیست؟» و «ارتباط انسان با جهان چگونه است؟» را ندانیم ، نمی توانیم تمدنی داشته باشیم و تمدن سازی کنیم.

حضرت آیت الله جوادی آملی با نقد مبنای اندیشه ای تمدن غرب اظهار داشت: دو غده در تفکر غرب وجود دارد و آنچه غرب را گرفتار کرده همین دو غده است؛ یکی انکار معاد و دیگری انکار تجرد روح؛ یعنی آنها فکر می کنند انسان بعد از مرگ تمام می شود و حساب و کتابی در کار نیست! این نوع تفکر، که انسان را تنها یک حیوان ناطق می داند محصولی جز جنگ جهانی اول و دوم و جنگ‌های نیابتی امروزه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دین، اولین اقدامی که در حوزه تمدن سازی صورت داده، این است که انسان و جهان را تعریف نموده است؛ می فرماید انسان و جهان به ابدیت ختم می شوند و انسان آنقدر ظرفیت دارد که می تواند مظهر اسماء الهی باشد. دین می گوید انسان در مصاف با مرگ، مرگ را می میراند نه اینکه بمیرد، این آن تفکری است که می تواند تمدن ایجاد کند!

مفسر برجسته قرآن کریم با بیان مثالی در خصوص تمدن حقیقی مد نظر اسلام، اظهار داشت: کمک به فقیر، مصداق تمدن نیست؛ در حقیقت، فقر را از بین بردن تمدن است نه فقط به فقرا کمک کردن. در همه کشورهای دنیا نهادها و سازمانهایی برای کمک به فقرا وجود دارد، کمک به فقیر یک امر عاطفی عادی است، در حالی که مشخصه تمدن را حضرت امیر علیه السلام مشخص کرده است و فرموده ما باید گردن فقر را بزنیم. و این مهم با تولید و اشتغال و همچنین با رعایت عدالت امکان پذیر است، این معارف است که می تواند تمدن ایجاد کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که « تنها اسلام ناب و حقیقی می تواند تمدن حقیقی نیز به وجود بیاورد» بیان داشت: خداوند وقتی به انسان، علماً و عملاً متمدن بودن را آموخت که به او فهماند، اولاً انسان موجودی ابدی است و ثانیاً در برابر همه گفتار و کردار خود مسئول است و باید پاسخگو باشد. باور انسان به تعهدی که نسبت به خداوند دارد زمینه ساز حقیقی ایجاد تمدن است.

وی تاکید کرد: انسان این ظرفیت را دارد که در پرتو معارف اسلامی فرشته گونه تربیت شود و رفتار کند که نمونه این رفتار فرشته گونه را در دوران دفاع مقدس و پایبندی و عدم نقض قطعنامه بعد از آن دوران می توان مشاهده کرد، همچنین سلوک رفتاری جانبازان به جای مانده از آن دوران که با همه مشقتها، در همه حال باز هم شاکر خدا هستند، مصداق رفتار فرشته گونه است؛ و همین است که ملائکه نسبت به برخی از انسانها خضوع دارند و پس از مرگ از آنها استقبال و آنها را مشایعت می کنند، این یاء «من روحی» که در خطاب خداوند به انسان می فرماید: «نفخت فیه من روحی»، این ظرفیت را به انسان می دهد که به این مقام بالا دست پیدا کند و در سایه علم و عقلانیت، تمدن نوین ایجاد کند و ظرفیت های خود را شکوفا سازد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به نامه حضرت(ع) به مالک اشتر ابراز داشت: همانگونه که نماز ستون دین است و خداوند حکیمانه می فرماید باید این ستون را اقامه کرد، طبق بیان حضرت امیر، مردم ستون دین هستند و لذا باید این ستون را با عقل و عدل، با یکی بودن ظاهر و باطن، با تولید و اشتغال و ساماندهی نظام بانکی کشور، سراپا نگهداشت.

در پایان این دیدار مجموعه مقالات منتشر شده در اولین هفته تمدن نوین اسلامی به دست حضرت آیت الله جوادی آملی رونمایی شد.

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به تفکر جاهلی برخی به مباحث اعتقادی گفت: برخی مبدأ را معاذالله قبول ندارند و عدد سیزده را نحس می‎دانند، این جاهلیت مدرن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی،  در درس تفسیر خود در مسجد اعظم با اشاره به تفکر جاهلی مبنی بر اینکه خداوند دختر دارد و شما پسر دارید و آنکه پسر دارد قدرت بیشتری دارد، گفت: تا اینجا تفکر جاهلی پیش رفت که خداوند در قرآن به آنان عتاب فرمود. این نهایت سقوط یک ملت است، فرق نمیکند، الان هم همینطورند، الان مبدأ را معاذالله قبول ندارند، منتها شانس را قبول دارند و عدد سیزده را نحس میدانند، این جاهلیت مدرن است.

وی افزود: این طور نیست که عقلانیت زیاد باشد، یک عدهای هم دانشمندان مادی هستند که از علوم تجربی استفاده کردند، شانس و خرافات را قبول دارند، چیزی که بینالغی است و سهمی از هستی ندارد را به آن بها میدهند، اگر کسی جاهلیت مدرن پیدا کرد باید حرف را تنزل داد تا سطح فکر آنان، چه در سوره زخرف و چه در سوره طور به آنان میگویند آیا فکر کردید که از خداوند برتر هستید؟ چون خودشان پسر دارید و معاذالله ملائکه دختران او هستند.

مفسر برجسته قرآن کریم با اشاره به اینکه دنیا بازار بدلیسازی است، خاطرنشان کرد: در پنج مقطع این بازار فعال است، درباره خود خداوند این بازار فعال است، فراعنه هر عصر و مصری میگویند ما هم خدا هستیم، یا جای دیگر گفتهاند که ما خدا هستیم که الیوم استکبار جهانی حرفش همین است، حقوق بشر را چه کسی وضع میکند، یک موادی دارد و یک مبانی دارد، مهمترین مبنا برای حقوق بشر عدل است، معنای عدل هم روشن است که همه میدانیم، یعنی «وضع کل شیء فی موضعه»، اما جای اشیا و جای اشخاص کجاست؟

وی ادامه داد: موحد میگوید جای اشیا و جای اشخاص را اشیاآفرین و اشخاصآفرین میداند و غرب و استکبار میگویند ما میدانیم، تمام تفاوت حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در همین منبع تعیین جای اشخاص و اشیا است، ما میگوییم اشخاصآفرین و اشیاآفرین میتواند جای آنان را مشخص کند.

حضرت آیتالله جوادی آملی به ادامه بدلیسازی در دنیا پرداخت و گفت: برای پیامبران هم بدل ساختهاند، هر وقت یک پیامبری آمده چهار نبی هم در کنار آن جعل شده است و بعد از نبوت نوبت به بدلیسازی برای خلافت و امامت میرسد، هر جا سخن از غدیر شد چهارتا سقیفه هم در کنار آن مطرح شد، بعد از امامت هم بدلیسازی عالم ربانی بود، اما بعد از آن مسأله ایمان است که منافقان بدل ایمان را آوردند و گفتند ما هم مؤمن هستیم، این ایمان جعلی است، اصلا دنیا بازار جعلی است و انسان باید در این دنیا خودش را حفظ کند.

وی به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س) ابراز کرد: اجر پیامبر(ص) این نیست که ما دوست این خاندان باشیم، خداوند ز ما نخواست دوست اینها باشیم، بلکه از ما خواستند جز اینان دوست دیگری نداشته باشیم، « قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَىٰ»، «فی القربی»، ظرف مستقر است، وقتی مستقر شد کاری به مودت ندارد، این فیالقربی مستقر است، یعنی اینکه شما فقط باید یک دوستی داشته باشید و آن دوستی اهلبیت(ع) است، از شما خواستهاند تنها اهلبیت(ع) را دوست داشته باشید، این ویژگی شیعه است، وگرنه در ایام اربعین کلیمی و یهودی هم نذر دارند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه خاطرنشان کرد: ما اگر خواستیم ببینیم واقعا اهلبیتی و شیعه هستیم باید این طور باشیم، ممکن است انسان بچه خودش، مکتب خودش و مال و درس و بحث خودش را دوست داشته باشد اما همه اینها باید در راستای اهلبیت(ع) است، آن وقت تمام مواردی که انسان انجام میدهد در این راستا است، اگر آنان گفتند برو حوزه و اگر گفتند قالالصادق و قالالباقر بگو، ما باید برویم در این راستا، این خود در راستای محبت اهلبیت(ع) میشود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = 10