چه اموری بر معتکف حرام است

در دنیاى پر غوغاى مادّى، که جاذبه ها به سوى مادّیّت است، بر قلب و روح انسان زنگار مى نشیند. زنگارى از غفلت و دورى از خدا، که اگر با نیایش و عبادت برطرف نگردد، ممکن است روحانیّت و معنویّت را از وجود انسان برچیند.

 این که در روایات اسلامى، نماز تشبیه به نهر آب پاکیزه اى شده که انسان در هر شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو مى دهد، اشاره به همین نکته است. در میان عبادات «اعتکاف» ویژگى خاصّى دارد، و از جهاتى شبیه به مراسم حج و احرام است، که انسان را به جهانى مملوّ از روحانیّت و معنویّت سوق مى دهد.

در محیط یک مسجد جامع سه روز ماندن، روزه گرفتن، و به عبادت پرداختن، و در خودسازى کوشیدن، و به غیر خدا نیندیشیدن، تحوّل عظیمى در روح انسان پدید مى آورد، که صفا و نورانیّت آن بى نظیر است. به حمد اللّه در سالهاى اخیر اعتکاف از سوى قشر جوان، و مخصوصاً دانشجویان عزیز، مورد استقبال واقع شده، و لذّت و آثار این عبادت روحانى را دریافته اند، و ما این استقبال عظیم را به آنها تبریک مى گوییم. امیدواریم جوانان عزیز ما، مخصوصاً دانشجویان در این امر، که وسیله موثّرى براى قرب پروردگار است، نیز نسبت به دیگران پیشگام باشند، و از نتایج معنوى آن کاملا بهره مند شوند.

 چه اموری بر معتکف حرام است

آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:  

 * استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو

* خرید و فروش‏

* مجادله

* استفاده شهوانى از جنس مخالف‏

* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)

*توضیح محرمات اعتکاف‏

– بوئیدن عطریات و گیاهان خوشبو براى کسى که از آن لذت مى‏برد در حال اعتکاف حرام است، پس براى کسى که حس بویایى ندارد اشکال ندارد.

– در حال اعتکاف ، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدى؛ مانند اجاره و مضاربه حرام است .

– هر چند داد وستد در حال اعتکاف حرام است، ولى باطل کننده اعتکاف نیست.

– اشتغال به امور دنیوى؛ مانند خیاطى، نساجى نقاشى، مطالعه و امثال آن اشکال ندارد.

– در حال اعتکاف مجادله در امور دنیوى و دینى در صورتى که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برترى باشد حرام است ، اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طریق باطل باشد نه تنها حرام نیست، بلکه از افضل طاعات و عبادات است.

– هرگونه استفاده شهوانى از جنس مخالف، نظیر لمس، بوسه و آمیزش حرام است و فرقى در این مسأله بین زن و مرد نمى‏باشد.

– در حال اعتکاف نگاه از روى شهوت به همسر خود اشکال ندارد، هر چند احتیاط مستحب ترک آن است.

– استمناء نیز بنابر احتیاط واجب از محرمات اعتکاف شمرده شده است، هر چند از راه حلال آن؛ مانند بازى با همسر باشد. گر چه استمناء حرام در هر حال حرام و از گناهان بزرگ است ولى در حال اعتکاف گناهى بزرگتر است.

– معتکف باید روزها را روزه‏دار باشد و از هر کارى که روزه را باطل مى‏کند، پرهیز کند و هر آنچه روزه را باطل مى‏کند ، اعتکاف را نیز باطل مى‏کند.

– اگر معتکف جماع کند اعتکافش باطل است ولى اگر یکى دیگر از محرمات را مرتکب شود، احکام  مفصلى دارد که در بحث «قضا و کفاره اعتکاف» خواهد آمد.

– بر معتکف واجب نیست از کارهایى که بر محرم حرام است؛ مثل پوشیدن لباس دوخته  وکندن مو از بدن و نگاه در آینه پرهیز کند، هر چند احتیاط مستحب است.

– بجز مبطلات روزه، سایر محرمات، اختصاص به روز ندارد، بلکه در شب نیز باید ازآنها پرهیز کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + 5 =