روانشناسی انتظار

روانشناسی انتظار

 1. انتظار همیشه با شور ، شوق ، آرزو و امید همراه است !

 2. اگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود !

 3. انتظار محرک انسان به جلو و آینده ای بهتر است !

 4. انتظار با صبوری و شکیبایی آشنا و همدم است !

 5. انتظار و فراق است که بر زیبایی وصال آن که منتظرش هستیم می افزاید !

 6. اگر فراق و انتظار نبود وصال و رسیدن به مقصود و محبوب چندان جذاب نبود !

 7. انتظار جوهره ، استعداد و پتانسیل آدمی را آشکار می سازد !

 8. انتظار رقت قلب می آورد !

 9. انتظار قساوت ها را به رقت ها ، بی رحمی ها را به مهرورزی ها بدل نموده است !

 10. انتظار آستانه تحمل آدمی را به گونه ای چشمگیر بالا برده است !

 11. انتظار میزان اضطراب و استرس را کاهش داده است !

 12. انتظار ادبیات جهان را تحت تاثیر شگرفی قرار داده است !

 13. انتظاری سازنده است که با خود برای منتظر پویایی و تحرک آورد !

 14. انتظار نباید وسیله تخدیر ، خمودی ، رکود ، ایستایی و توقف باشد !

 15.  انتظار ایستادن با امید است نه نشستن مایوسانه !

 16.  انتظار حرکت است نه توقف !

 17. انتظار ایمان راسخ است نه تردید !

 18. انتظار محرک است نه مخدر !

 19. انتظار از سر آگاهی و بصیرت است نه جهالت و نادانی !

 20. انتظار ساختن است و نه فقط سوختن !

 21. انتظار به روز شدن است نه فسیل شدن !

 22. انتظار آرزوهای خیالی و توهمی نیست ، امید به شدن است !

 23. انتظار آرامش بخش است نه نگران کننده !

 24. انتظار شهود محبوب است اما نه با چشم سر ، که با چشم دل !

 25. انتظار عرفان است نه دکّان !

 26. انتظار حماسه ساز است نه زهد فروشی !

 27. انتظار توهم نیست ، حقیقت است !

 28. انتظار ابزار تحمیق و تخدیر عوام نیست ، موجب رشد و بیداری است !

 29. انتظار آستانه تحمل را برای سرزنش خار مغیلان بالا می برد !

 30. انتظار غروبی است که طلوعی حتمی در پی دارد !

 31. انتظار خوش بینی است نه خوش خیالی !

 32. انتظار آفریننده است نه تخریب کننده !

 33. انتظار زندگی بخش است و نه میراندن !

 34. انتظار آینده ای واقعی است نه آینده ای خیالی !

 35. انتظار برخواسته از آرزویی است که آرزوهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد !

 36. انتظار و امید ، خردمندانه ترین گزینه برای ادامه حیات و زندگی است !

 37. انتظار تدریجا زندگی ما را کاهش می دهد یعنی ما برای انتظار هزینه می کنیم بنابراین خردمندانه نیست که انتظار چیزی را داشته باشیم که از اهمیت بالایی برخوردار نیست !

 38. انتظار سرمایه تمام ناشدنی فرهنگ پر غنای تشیع علوی است !

 39. انتظار ، شیعه را چون رگه ای از آب شیرین در سیلاب گل آلود تاریخ ظلم و ستم امیدوارانه به پیش برده است !

 40. انتظار نسیم فرح بخش و مژده دهنده وصال یار دلنواز است !


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 + = 8