،عضو اتاق فکر تبیلغ ،حجت‌الاسلام ماندگاری ،امام زمان(عج) ، زندگی ،شریک

 
 

حجت‌الاسلام ماندگاری: امام زمان(عج) را در زندگی خود شریک نکرده‌ایم

کسب و کار، تفریح، زندگی و… بدون رضایت امام زمان(عج)، بی معرفتی است و کم توجهی به همین مساله در برهه هایی، شیعیان را با مشکل مواجه کرده است؛ زیرا امام (عج) را در زندگی و کار خود شریک نکرده ایم.