آگاهی بخشی به مردم

 
 

نقش علما و طلاب حوزه علمیه را در آگاهی بخشی به مردم

حضرت آیت‌الله سبحانی نقش علما و طلاب حوزه علمیه را در آگاهی بخشی به مردم سنگین ارزیابی و اظهار کرد: علما و طلاب با زمان شناسی می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کنند.