اسلام‌هراسی

 
 

اسلام‌هراسی یک اضطراب اجتماعی ساختگی و بی‌مورد است

        اسلام‌هراسی مانند اکثر تعصبات دینی و مذهبی در سراسر جهان، عمدتاً ناشی از تفاوت‌های دینی نیست، هر چند که این تفاوت‌ها خود نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند؛ در حقیقت این پدیده یک اضطراب اجتماعی بی‌جا و بی‌مورد در مورد اسلام و مسلمانان است که با اهداف خاص ایجاد شده است.