اصول دین

 
 

ارتباط اصول دین اسلام با سبک زندگی

حجت الاسلام والمسلمین مشیری جلسه چهارم از سلسله جلسات توانمندسازی طرح مسجدما   ارتباط اصول دین اسلام با سبک زندگی   آموزه های دینی و تعالیم آسمانی از جمله اصلی ترین گزاره ها در تشکیل، سبک زندگی دینی هستند، این آموزه ها از فضای فکری و حوزه اعتقادات شروع می شود و در فضای عمل و حوزه رفتار، ختم می شود.