اعدام

 
 

زنانی که تاب بازی کنند باید اعدام شوند!

مفتی سعودی: هریک از زنان اگر به تاب بازی در فضای عمومی بپردازد همانند کسی است که زنا داده است!


اعدام ۳۷۵ امام جماعت سنی

جنایت های نیروهای “داعش” به علما، ائمه جماعت و سخنرانان محدود نمی شود بلکه آنان تاکنون هزاران شهروند بی گناه از جمله زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان را به قتل رسانده اند.