افشاگری

 
 

دست از افشاگری‌ انتخاباتی بردارید

توصیه آیت الله علم الهدی به کاندیداها: عضو هیئت امنای اتاق فکرتبلیغ ونماینده مجلس خبرگان رهبری افشاگری‌های انتخاباتی را مسأله ای غیراخلاقی دانست و گفت: بیان برخی مسائل در مقام مشورت و به صورت خصوصی موردی ندارد اما طرح آن به صورت عمومی صحیح نیست.  آیت الله سیداحمد علم الهدی٬ امام جمعه مشهد، در مورد چگونگی تشخیص اصلح اظهار داشت: معیارهای اصلح در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در بستر ارزش های آن قابل تشخیص است٬ انقلاب ما برای حاکمیت ارزش ها بود؛ اما در کنار آن معیشت هم باید مدیریتبیشتر بخوانید