اقشار ضعیف

 
 

امام جمعه مشهد مطرح کرد:شاهد اختلاف طبقاتی در تمام ابعاد جامعه امروز هستیم/اقشار ضعیف مستاصل شده‌اند

عضو هیات امنای اتاق فکر تبلیغ  گفت: متاسفانه با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی کنونی، شاهد شکل گیری اختلافات طبقاتی در تمام ابعاد در جامعه هستیم.