امام جمعه ،بقای انقلاب ، طلبه

 
 

امام جمعه موقت تهران: برای بقای انقلاب به تربیت طلبه نیازمندیم

 امروز جبهه امام حسین(ع) جبهه دین و حوزه های علمیه است لذا باید کاری کرد حوزه‌های علمیه حداقل در حد اطباء وسعت یابند چون بیماری‌های روحی جامعه خطرناکتر از بیماری‌های جسمی است.