امام جمعه مشهد، مقام معظم رهبری ،ارشاد مستحبی

 
 

امام جمعه مشهد:سخنان مقام معظم رهبری ارشاد مستحبی نیست

 امام جمعه مشهد گفت: سخنان مقام معظم رهبری ارشاد مستحبی نیست و فردی که سخنان ایشان را نمی‌پذیرد با ولایت فقیه زاویه دارد.