امروز به افرادی که دنبال حق هستند، افراط گرا می گویند

 
 

امروز به افرادی که دنبال حق هستند، افراط گرا می گویند

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عاشورا درس انتخاب حق بدون مناسبات کمی و منفعت‌طلبانه است؛ صحنه ای که در عین عقلانیت و محاسبات مصلحت‌سنجانه صورت گرفته است.