امنیت

 
 

آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی: دولت پاکستان امنیت شیعیان را فراهم کند

  حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی همه اقشار پاکستان را به وحدت و پرهیز از تفرقه فراخواندندو خواستار حفظ امنیت و جان و مال مردم از جمله شیعیان ،توسط دولت و حاکمیت پاکستان شدند.