انحرافات، آسیب‌ ،مکالمه تصویری

 
 

زمینه ورود به انحرافات از آسیب‌های مکالمه تصویری است

معاون تهذیب حوزه های علمیه با اشاره به این که آیات ۱۰۲ و ۲۱۹ سوره بقره، بر سنجش کیفی کارها تأکید دارد، گفت: آیات بسیاری بر لزوم پیشگیری از گناه دلالت دارد که برای نمونه می توان به آیه ۵۹ سوره احزاب اشاره کرد.