انفاق

 
 

انفاق را از سفره‌های خود شروع کنید(۲)

در هفته‌های گذشته آداب ظاهری خوردن و آشامیدن را با شما مرور کردیم. این هفته با ما همراه شوید تا نکته‌های دیگری را درمورد آداب خوردن در رابطه با دیگران، از زبان حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مشیری استاد حوزه و دانشگاه بیاموزیم.