انقلاب اسلامی ایران

 
 

ایجاد نهضت های جدید در دنیا به برکت انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران یک شکست بزرگ و تحقیر ابدی برای آمریکا بود، به همین دلیل آن ماجرا تبدیل به یک عقده روانی برای آمریکا شد و تاکنون آمریکایی ها را آزار می دهد. بخشی از سیاست های تند آمریکا تا به امروز برای جبران آن شکست است.


رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه :نفوذ گسترده اسلام و تشیع در جهان به برکت انقلاب اسلامی ایران

رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه خراسان رضوی با اشاره به نفوذ گسترده اسلام و تشیع در جهان، گفت: به برکت خون شهدا و انقلاب امروزه بیش از ۱۲۰ کشور جهان در ایران، طلبه داشته و در ۹۰ کشور مراکز دینی و مدارس علمیه ایجاد شده است.