بانوان

 
 

شرایط برگزاری نمازبرای بانوان در مساجد مطلوب نیست؛ غفلت‌های پشت پرده

  اهمیت حضور بانوان در مساجد و مکان‌های مذهبی و کسب معارف دینی، موضوع مهمی است که نه‌تنها در تربیت مناسب فرزندان، بلکه در رشد معنوی و فرهنگی خانواده ها نیز بسیار تاثیرگذار است. علت این امر آن است که اطلاعات و دانش دینی مردم در جامعه اسلامی از گذشته‌های دور تاکنون از طریق مسجد به دست می‌آمده است. به تعبیر دیگر این اماکن، کانون اصلی نشر معارف دینی و اجتماعی به شمار می‌روند، از همین‌رو کارشناسان دینی معتقدند حضور نیافتن بانوان در این اماکن مذهبی، نوعی عقب‌ماندگی فرهنگی را برایبیشتر بخوانید


حجاب هویت بانوان است

  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حجاب را هویت زن مسلمان دانسته و بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و مقابله با بد حجابی تاکید کردند.