تشکر پاپ فرانسیس از آیت الله مکارم شیرازی

 
 

تشکر پاپ فرانسیس از آیت الله مکارم شیرازی

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از نامه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تشکر و تصریح کرد: «رهبران دینی امروز باید بیش از گذشته برای حفظ کرامت همه انسان ها و حقوق اساسی آنها با هم فریاد سر دهند».