تمدن اسلامی ، حوزه ،دانشگاه

 
 

رسیدن به تمدن اسلامی نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه و دانشگاه است

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: با توجه به الگوبرداری کشورهای اسلامی از غرب، بایستی تفاوت های موجود بین مبانی سبک زندگی و انسان با توجه به فضا و موقعیت هر جامعه شکل بگیرد و در راستای تحقق این هدف در بخش رواج سبک زندگی اسلامی، حوزه های علمیه باید وارد میدان شوند.