توجه به دین سبب از بین رفتن معضلات جامعه می شود

 
 

توجه به دین سبب از بین رفتن معضلات جامعه می شود

استاد سطح عالی حوزه علمیه گفت: در صورت سرلوحه قرار گرفتن دین در زندگی ناآرامی ها و عصبانیت ها به وجود نخواهد آمد چرا که ذکر خدا سبب اطمینان قلب و آرامش دل ها می شود.