جریان‌های وهابی

 
 

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه؛ جریان‌های وهابی از صهیونیست‌ها دستور می‌گیرند

 معاون بین الملل حوزه های علمیه گفت: سران صهیونیست از حرکت تقریبی ایران نگران هستند لذا با تحریک علما و جریان های تند وهابی و ترس از اتحاد تقریبی مسلمانان دست به اقدامات تفرقه افکنانه و کشتار بی‌گناهان می‌زنند.