جنگ با خداوند

 
 

آیت الله العظمی مظاهری:توهین به مسلمان جنگ با خداوند است

گناه و نافرمانی خداوند، به طرز شگفت‌آوری، موجب سقوط انسان می‌شود و او را قدم به قدم و پلّه پلّه تا نازل‌ترین و پست‌ترین مرتبۀ سقوط، می‌کشاند.