حجت الاسلام آقا تهرانی، تفکر غربی ،روحانیت

 
 

حجت الاسلام آقا تهرانی: تفکر غربی به دنبال گوشه نشینی روحانیت است

  نماینده مردم تهران در مجلس، یکی از تلاش های اصلی تفکر غربی و سکولاری را گوشه نشین کردن روحانیت عنوان کرد.