حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی(ثقه الاسلام)

 
 

طریقه مطالعه تفسیر ترتیبی برای مبلغان و توصیه به تندخوانی

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی :آسیب‌های منبرهای فعلی/ نبود حدیث قطعیه و قرآن و تفسیر/توصیه به تندخوانی نه عمیق خوانی و مسیر خواندن یک دوره تفسیر ترتیبی اختصاصی مبلغان


حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی(ثقه الاسلام)

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی(ثقه الاسلام) متولد ۱۳۴۲ مشهد در خانواده روحانی تحصیل در بیرستان شهید بهشتی سر دبیر روزنامه عدل در دوران دانش آموزی ورود به مدرسه علمیه سیدان و مدرسه  علمیه علی ابن ابیطالب سال۶۲ تحصیل رسایل نزد مرحوم مباشری مکاسب وکفایه نزد حاج آقای سبزواری شروع منبر با تحصیل اصول این هنر در نزد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای واله با پیاده کردن نوارهای مرحوم فلسفی تحصیل در دانشگاه علوم اسلامی رضوی بعنوان اولین گروه دانشجوی سال ۶۳ در رشته تاریخ و تمدن اسلامیبیشتر بخوانید