حدیث

 
 

آیت‌الله ری‌شهری: حدیث حرف‌های زیادی در علوم انسانی دارد

 آیت الله ری شهری با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ اجتهاد در حدیث، گفت: ما با تکیه بر علوم حدیث، حرف‌های زیادی در علوم انسانی داریم که باید به صورت اجتهادی استخراج شده و در قالب کتب آموزشی تدریس شود.