حسن رحیم‌پور ازغدی

 
 

برخی به دنبال پایین‌ کشیدن فتیله انقلاب هستند/ اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادگی و پیشرفت

حسن رحیم‌پور ازغدی با حضور در دوره تمهیدی حج روحانیون اهل‌ سنت در بندرعباس ضمن اشاره به تلاش استکبار در انحراف یا به کلی نابود کردن بیداری اسلامی خطاب به روحانیون اهل‌ سنت اظهار داشت: استکبار هر کدام از کشورهایی که در آن بیداری اسلامی شکل گرفت را از راه‌های جنگ مذهبی، قبیله‌ای، حزبی و غیره از مسیر اصلی خود منحرف کرد.