حضرت آیت الله ممدوحی

 
 

باید فعالیت حوزه در برابر هجمه دشمنان تقویت شود

  عضو جامعه مدرسین گفت: ممکن است در همین لباس کسانی بیایند به صورت ضد انقلابی کارهایی انجام دهند، گروه راه بیندازند، یارخواهی کنند و طمع هایی داشته باشند، این مسائل در حوزه دیده می شود اما ماهیت حوزه نیست بلکه از عوارضی به شمار می رود که از خارج حوزه تزریق می شود و نابود شدنی هستند آیت الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به پشتیبانی فکری حوزه از نظام گفت: هرچه توفیق در این زمینه بودهبیشتر بخوانید