حضرت علی اکبر

 
 

رضایت والدین بهترین ملاک الگو بودن حضرت علی اکبر است

 مدیر مدرسه علمیه امام صادق اردکان با بیان الگو بودن حضرت علی اکبر برای جوانان گفت: حضرت علی اکبر جوانی بود که پدر و مادر او از این جوان راضی بودند که بهترین دلیل برای اینکه این امام زاده برای جوانان ما الگو باشد همین کسب رضایت از والدین است.