خطبه غدیر

 
 

غدیر تجلی ولایت و فضیلت

 واقعه غدیر آنگونه بوده است که قابلیت تاثیر گذاری در طول تاریخ بشریت را داشته و دارد و می تواند به عنوان یک حرکت استمراری و ادامه دار به همراه پویایی و جذابیت در مسیر زندگی انسانهای حق طلب جریان پیدا کند. از این رو بسیار کوته فکری و دون اندیشی است که این روز و این مناسبت را تنها در همان پاره زمان محدود ساخت و یا تنها با سایر پاره های زمان و تقویم تاریخ مقایسه کرد بلکه بایست این روز را احیاگر تفکر عقلانی و اندیشه الهیبیشتر بخوانید


آیت‌الله وحید خراسانی: عصاره تمام بعثت را در خطبه غدیر می‌یابیم

 حضرت آیت‌الله وحید خراسانی گفت: کسی امام مبین است که نزد او علم تمام کتاب مبین حاضر باشد.