خطر سونامی تورم با انحراف نقدینگی وجود دارد

 
 

خطر سونامی تورم با انحراف نقدینگی وجود دارد/ نهاد بانک‌ خالق پول است

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اکنون با انحراف نقدینگی که در بانک ها به شبه پول تبدیل شده اگر  اتفاقی بیفتد به سونامی تورم در اقتصاد ایران تبدیل می شود که نگران کننده است.