دیدار

 
 

دیدار نامزدهای انتخاباتی با مراجع به معنای تایید آنان نیست

  مدیر حوزه های علمیه گفت: دیدار نامزدهای انتخاباتی با مراجع و علما صرفاً جهت معرفی برنامه‌های آنان و نیز دریافت توصیه‌ها و منویات بزرگان دین است نه تایید شخص آنان.