رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی

 
 

رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی:اتکا به درآمد نفت واقعیت حاصل از سوء مدیریت است

عضو اتاق فکر تبلیغ گفت: اتکای کامل اقتصادی به نفت که در برنامه پنجم توسعه نقض شده واقعیتی است که به دلیل سوءمدیریت به وجود آمده است.