رادیو معارف، رسانه ،روحانیت

 
 

مدیر رادیو معارف: رسانه ها خدمات روحانیت را معرفی کنند

  مدیر رادیو معارف بر لزوم پوشش و انعکاس خدمات و فعالیت های روحانیت از طریق رسانه های جمعی تاکید کرد.