راهکارهای فقهی آیت الله العظمی مکارم برای برون رفت از وضعیت فعلی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری

 
 

راهکارهای فقهی آیت الله العظمی مکارم برای برون رفت از وضعیت فعلی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری/روند نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری در شأن نظام نیست/ شورای نگهبان با شجاعت قانون اساسی را تفسیر کند

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی با انتقاد از وضع نابسامان نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری، این روند را نگران کننده دانست و خواستار تفسیر شورای نگهبان بر اساس دلالت التزامی از قانون اساسی شد.