رزمایش پیامبر اعظم

 
 

امام جمعه مشهد: رزمایش پیامبر اعظم پاسخی دندان شکن به تهدید ۱+۵ بود

آیت الله علم الهدی رزمایش پیامبراعظم را پاسخی دندان شکن به تهدیدات غرب دانست و گفت: رزمندگان دلاور ما در این رزمایش به قدرت های استکباری نشان دادند اگر گزینه نظامی روی میز شما است، دفاع دلاورانه و قدرت عظیم مقابله نظامی ما نیز مقابل شما است.