ركن تحقق اقتصاد مقاومتي كار و تلاش است

 
 

رکن تحقق اقتصاد مقاومتی کار و تلاش است

حجت الاسلام ماندگاری گفت: رکن رکین تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب کار، تلاش و فعالیت است.