رهبر انقلاب، جشنواره ،مردم ،فیلم عمار،معتقدین ،دین ، انقلاب، سینما،ختلاف‌

 
 

رهبر انقلاب در دیدار دست اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار:معتقدین به دین و انقلاب در عرصه سینما مشغول اختلاف‌های بی‌نتیجه نشوند

رهبر معظم انقلاب با اشاره به خاستگاه غربی هنر سینما بر ضرورت برنامه ریزی و تشکیل اتاق فکر برای حرکت جوانان و استعدادهای جدید در عرصه هنر اسلامی و سینمای دینی و همچنین ورود افراد متدین و انقلابی و صاحب تخصص و تجربه به این عرصه تاکید کردند.