روحانیت،وظیفه،دفاع،حقوق،دینی و اجتماعی

 
 

دفاع از حقوق دینی و اجتماعی مردم وظیفه اصلی روحانیت است

حجت الاسلام مقری  عضواتاق فکرتبلیغ  و امام جمعه نیشابوربا اشاره به تلاش عوامل بیگانه برای به انزوا راندن دین و پیشوایان دینی ابراز داشت: نقش روحانیت یک نقش حیاتی است، هر کاستی در این کشور باشد مردم انتظار دارند روحانیت حقشان را مطالبه کند و هرجا حقی تضییع می شود از روحانیت انتظار دفاع دارند.